Privacy verklaringDoor gebruik te maken van de website laat u bepaalde informatie achter. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn: gegevens die kunnen worden herleid naar u.
We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u zijn ingediend of waarvan duidelijk is dat deze voor verwerkingsdoeleinden zijn ingediend.


De persoonlijke gegevens die door Pantaflex worden verwerkt, indien van toepassing, op basis van de cookieset, zijn onderworpen aan de privacyverklaring van Pantaflex. Pantaflex verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals toegestaan door en in overeenstemming met relevante wet-en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodra deze van kracht wordt (25 mei 2018).

Pantaflex
2018